Zarząd Gino Rossi SA poinformował w ostatnim komunikacie, że marki wchodzące w skład spółki uzyskały w październiku 2013 r. łączny wynik 20 mln złotych ze sprzedaży. W tym brand Gino Rossi osiągnął wynik 13 mln zł, a Simple 7,1 mln zł.

W październiku 2013 roku spółka zanotowała ogólny wzrost ze sprzedaży swoich marek o 3 proc. Sieć Gino Rossi poprawiła obrót o 11 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Z kolei obrót sieci Simple zanotował spadek o 9 proc.

W okresie styczeń-październik 2013 r. Grupa Gino Rossi poprawiła swoją sprzedaż o 7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem uzyskując łącznie wynik ze sprzedaży sięgający 170,7 mln zł. W tym okresie marka Gino Rossi wypracowała wynik prawie 105,5 mln złotych, co stanowi wzrost sprzedaży o 11 proc. r/r.

W okresie styczeń-październik 2013 r. marka Simple uzyskała 65,3 mln złotych, przez co osiągnęła  wynik zbliżony do ubiegłorocznego.