Rośnie poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w branży e-commerce. BIG InfoMonitor we współpracy ze Związkiem Banków Polskich opublikował raport o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców.

W ciągu ostatnich trzech miesięcy zmalała o 6% liczba firm, która uważa, że nieterminowe regulowanie faktur stanowi poważną przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej. Najmniej odczuwają ten problem przedstawiciele branży e-commerce, wśród których 62% respondentów uważa, że jest to poważna bariera. W tej grupie badanych odczucia uległy poprawie aż o 20%.

BIG1

Przedstawiciele sektora e-commerce mają również najmniejsze problemy z przeterminowanymi należnościami. W tej branży zaległości powyżej 100 tysięcy złotych dotyczą 13% badanych, jednakże grupa ta zwiększyła się od czerwca o 6%. Przedstawiciele branży e-commerce wysoko oceniają zdolność swoich kontrahentów do regulowania bieżących zobowiązań. 69% z nich uważa, że jest ona wysoka.

BIG2

Co ciekawe, w sektorze e-commerce wystąpił najmniejszy udział firm posiadających dokumenty świadczące o dobrej sytuacji finansowej. „Można uznać to za zaskakujące, biorąc pod uwagę z jednej strony dynamiczny rozwój tej gałęzi gospodarki, a z drugiej konieczność wzbudzenia zaufania u klientów bez bezpośredniego kontaktu ze sprzedawcą.” – czytamy w raporcie.

Tylko 41% badanych firm doświadczyło sytuacji, w której ich obecni partnerzy biznesowi wymagali przedstawienia dokumentów potwierdzających wiarygodność finansową. Najrzadziej z taką sytuacją mieli do czynienia dostawcy usług finansowych i e-commerce, w obu przypadkach było to 31%.

BIG3

„Na koniec roku poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej ponownie wzrasta. Obecnie główny indeks osiągnął poziom 17,84 pkt. tym samym jest najwyższy od początku 2009 roku. Poprawę widać już od dziewięciu miesięcy, zatem możemy mówić już o stałym trendzie. Wartość wskaźnika w branży finansowej osiągnęła najwyższą wartość w sześcioletniej historii badania – 29,23 pkt.” – komentuje Mariusz Hildebrand, prezes Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych (CATI – wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo – kwotowej próbie firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania. Wywiady realizowano z osobami decyzyjnymi lub współdecydującymi o finansach w badanych firmach, ze szczególnym uwzględnieniem decyzyjności w kwestii zatorów płatniczych i niesolidnych partnerów biznesowych.