Kolekcja Gino Rossi
Kolekcja Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi SA opublikował prognozę wyników finansowych na rok 2015. Spółka przewiduje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży m.in. po korektach konsolidacyjnych, uwzględniające sprzedaż materiałów do poddostawców będą równe 290 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i produktów wyniosą 276 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) szacuje się na 27 mln zł.

– Założenia przyjęte do prognozy są oparte na naszym przekonaniu o wzroście skali działalności Grupy Gino Rossi w 2015 roku, która będzie między innymi realizowana w oparciu o rozwój sieci sprzedaży. Planujemy otwarcia nowych sklepów oraz zwiększenie powierzchni dotychczasowych salonów, aby w optymalny sposób eksponować kolekcje obuwia Gino Rossi i odzieży Simple CP. Planujemy w tym roku wzrost detalicznej sieci sprzedaży do 97 sklepów Gino Rossi w Polsce i za granicą oraz do 62 salonów sprzedaży Simple w Polsce – mówi Tomasz Malicki, prezes zarządu Gino Rossi S.A.

– Oczekujemy, że w 2015 roku Grupa Gino Rossi będzie w pełni mogła wykorzystać swój potencjał, ponieważ prawie zakończyliśmy restrukturyzację, którą dotyczyła wszystkich ważnych aspektów działalności Grupy: projektowania, produkcji i zarządzania kolekcją oraz zagadnień operacyjnych, logistycznych i finansowych. Dlatego w założeniach do prognozy na ten rok, planujemy dalszy wzrost sprzedaży obuwia Gino Rossi o 14 proc., a odzieży Simple CP o 11proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Dodatkowo liczymy, że w realizacji naszych prognoz będą pomagać nastroje wśród konsumentów oraz dalsza poprawa otoczenia makroekonomicznego w 2015 roku – dodaje.

Firma w swoich prognozach zakłada wzrost sieci sprzedaży detalicznej do 97 własnych i franczyzowych salonów Gino Ross, (w tym 2 sklepy internetowe i 7 sklepów franczyzowych na Litwie i Łotwie bez kasy fiskalnej Gino Rossi) oraz do 62 salonów własnych i franczyzowych Simple na koniec 2015r. Firma przy prognozach zakłada też brak znaczących wahań popytu w branży odzieżowo-obuwniczej w porównaniu z trendami obserwowanymi w ostatnim czasie.

W opinii zarządu istotnymi czynnikami mającymi wpływ na realizacje prognozy jest m.in. wzrost skali działalności wynikający z otwarć nowych sklepów, jak również powiększeń dotychczasowych salonów do powierzchni umożliwiającej w optymalny sposób ekspozycję kolekcji, a także poprawa efektywności operacyjnej spółki, mająca na celu optymalizację procesów wewnętrznych w obszarach produkcji, sprzedaży, obrotu towarowego, finansowym.

Czynnikami mającymi wpływ na realizacje prognozy są też przeprowadzone modernizacje zakładów w Elblągu i Łosinie pozytywnie przekładające się na obniżenie jednostkowego kosztu wytworzenia produkcji czy stabilna sytuacja finansowa Grupy wpływająca na potencjalne obniżenie kosztów finansowych oraz kosztów pozyskania kapitału.

Zarząd firmy Gino Rossi przygotował prognozę finansową na podstawie zgłoszonego i szacowanego popytu na kolekcję wiosna-lato 2015 oraz szacowanego popytu na kolekcję jesień-zima 2015.