Centrum Handlowe Atrium Felicity
Centrum Handlowe Atrium Felicity

Atrium European Real Estate informuje, że zgodnie ze swoim komunikatem z 9 grudnia 2014 r. dokonał sprzedaży portfela 72 obiektów detalicznych w Czechach. Obiekty zostały sprzedane prywatnemu klientowi, zarządzanemu przez spółkę Peakside Capital Advisors za kwotę około 68,5 mln euro.

Portfel obejmuje 72 obiekty handlowe położone w Czechach, o całkowitej powierzchni najmu ok. 177 tys. mkw. Są to głównie mniejsze obiekty o średniej powierzchni ok. 2,5 tys. mkw. Zbycie aktywów stanowi część prowadzonej przez spółkę Atrium przebudowy portfela, zmierzającej do koncentracji na kluczowych dla niej rynkach oraz większych centrach handlowych o ugruntowanej pozycji, które dominują na lokalnych rynkach.

Po nabyciu wiodącego centrum handlowego AFI Palác w Pardubicach w listopadzie zeszłego roku portfel nieruchomości spółki na terenie Czech obejmuje obecnie 22 obiekty, które stanowią 15,9 proc. całkowitej wartości portfela spółki, w porównaniu ze stanem na 30 września 2014 r., kiedy składały się na niego 93 nieruchomości, odpowiadające za 16,4 proc. całego portfela spółki.

– Po dwóch przejęciach, których dokonaliśmy w listopadzie zeszłego roku, sfinalizowanie sprzedaży tego portfela oznacza duży krok naprzód w realizacji naszej strategii polegającej na reorientacji portfolio Spółki na dominujące centra handlowe o ugruntowanej pozycji na rynku oraz na przeniesieniu punktu ciężkości, jeżeli chodzi o strumień dochodów, z większej liczby mniejszych obiektów na aktywa wyższej jakości – mówi Josip Kardun, dyrektor generalny Grupy Atrium.

Atrium to spółka sektora nieruchomości prowadząca działalność głównie w zakresie inwestycji w centra handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej, zarządzania nimi i ich rozwoju. Według stanu na dzień 30 września 2014 r. Grupa posiadała portfel 151 centrów handlowych i obiektów detalicznych o łącznej wartości rynkowej 2,5 mld euro, położonych w siedmiu krajach, o łącznej powierzchni najmu brutto wynoszącej 1,3 mln mkw. W 2013 r. Grupa Atrium odnotowała przychody z najmu brutto w wysokości 203,5 mln euro.

Spółka ma siedzibę na wyspie Jersey i jest notowana na wiedeńskiej giełdzie papierów wartościowych oraz na giełdzie Euronext w Amsterdamie jako ATRS.

Atrium będzie wystawcą marcowej edycji Shopping Center Forum 2015. Firma swoje projekty zaprezentuje na stoisku nr 2.3.