tapon aplikacja programy lojalnościowe

Aplikacja TapOn służąca do korzystania z programów lojalnościowych i promocji jest już dostępna na smartfony z Windows Phone oraz iPhone.

System TapOn stworzony przez firmę Profit Network pozwala tworzyć programy lojalnościowe, a jednocześnie jest narzędziem business intelligence. Pozwala m.in. prowadzić badania opinii klientów, szacować koszt promocji oraz ich wpływ na sprzedaż, generować statystyki i raporty, tworzyć kampanie marketigowe z wykorzystaniem wiadomości „push”, poczty elektronicznej oraz mediów społecznościowych.

Narzędzie business intelligence

Narzędzie skierowane jest przede wszystkim do małych i średnich firm handlowo-usługowych oraz dużych sieci franczyzowych. Rozwiązanie  to pozwala nagradzać klientów za wartość zakupów lub nabywanie konkretnych produktów, ale również za polecanie usług i oferty, czy wizytę w punkcie partnerskim. Umożliwia też przyznawanie punktów i rabatów czy nagradzanie dodatkowymi produktami i usługami. Jak tłumaczy Michał Filipek, prezes firmy Profit Network i twórca systemu TapOn, służy ono również do komunikowania się z klientami.

Klient, który korzysta z TapOn może albo pobrać aplikację na smartfon, albo posługiwać się kartą, na którą zbiera punkty, czyli wirtualne „stemple”. Każdy z partnerów, który dołącza do systemu, otrzymuje w ramach abonamentu tablet z oprogramowaniem, które służy m.in. do przyznawania klientom punktów. Jeśli klient posługuje się aplikacją na smartfonie, sprzedawca wprowadza punkty dotykając specjalnego przycisku, a następnie skanując kod QR za pomocą tabletu.

Menu główne aplikacji TapOn
Menu główne aplikacji TapOn

„Nad opracowaniem tego systemu pracowaliśmy dwa lata. Obecnie posiada API umożliwiające integrację z każdym systemem sprzedażowym, również w kanale online. Pracujemy teraz nad wdrożeniem dla klienta będącego dużym sprzedawcą internetowym” – informuje Michał Filipek.

Analiza efektywności kampanii

TapOn wyróżnia się na tle konkurencji tym, że służy nie tylko do tworzenia programów lojalnościowych, ale stanowi swego rodzaju system operacyjny służący do prowadzenia kampanii i analizowania ich efektywności. Narzędzie pojawiło się na rynku w grudniu 2014 roku, jest finansowane ze środków własnych oraz dofinansowane z programu „Innowacyjna Gospodarka”. Na razie firma nie ma zewnętrznego inwestora, choć prowadzone są w tej sprawie rozmowy.

„Dzięki TapOn przedsiębiorca dokładnie wie ile i jak inwestować w promocję. System pomaga oszacować budżet działań i efekty sprzedaży. Natomiast klienci mogą brać udział w wielu programach lojalnościowych bez obciążania portfela dodatkowymi kartami” – podkreśla Michał Filipek.

Konsumenci korzystają z systemu TapOn za darmo. Kartę lojalnościową można pobrać w każdym punkcie partnerskim. Rozwiązanie dla biznesu jest płatne i dostępne w abonamencie, który wynosi 269 zł netto miesięcznie.