Jak brytyjski klient kupuje online

Wiodący brytyjscy sprzedawcy detaliczni sporządzili pięcioletni plan cyfrowego rozwoju oraz podłączenia centrów dużych ośrodków miejskich do sieci bezprzewodowej oraz upowszechnienia internetu mobilnego.

Z raportu Digital High Street 2020 wynika, że największe brytyjskie ulice handlowe mogłyby generować nawet o kilka miliardów większe obroty, gdyby przemierzający je konsumenci mieli nieograniczony dostęp do internetu.

Cyfrowa przyszłość handlu

„Rewolucja cyfrowa to bez wątpienia jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na rozwój naszych społeczeństw. Mimo to nadal nie uważa się go za kluczowy dla rozwoju i rewitalizacji miejskich ośrodków handlowych.” – komentuje John Walden, dyrektor zarządzający sieci Argos i prezes Digital High Street Advisory Board.

„Wielu sprzedawców prowadzących sklepy w centrach brytyjskich miast ma problemy z nadążaniem za konsumentem i z udostępnianiem mu cyfrowej infrastruktury na odpowiednim poziomie. Myślę, że wnioski i rekomendacje Digital High Street Advisory Board zawarte w raporcie pomogą centrom handlowym stać się częścią cyfrowej przyszłości już w 2020 roku.” – dodaje.

Projekt zakłada utworzenie „High Street Digital Lab”, czyli centrum rozwoju, które zapewniałoby szkolenie z nowych technologii oraz tworzyłoby gotowe rozwiązania z zakresu infrastruktury cyfrowej. „Laboratorium” ma być organizacją non-profit, a jej zadaniem ma być również stworzenie ogólnodostępnej platformy, do której dołączyć będzie mogło każde brytyjskie miasto. Dostęp do platformy zapewni strona działająca pod marką TheGreatBritishHighStreet.co.uk. Powodzenie projektu mierzone będzie za pomocą „UK High Street Digital Health Index”.

WiFi kluczem do sprzedaży

Położone na obrzeżach miast centra handlowe mogą wydawać się konsumentom bardziej atrakcyjne niż śródmiejskie, ze względu na darmowe i przestronne parkingi – wynika z raportu. Dlatego też centra miast potrzebują nowych rozwiązań z zakresu logistyki oraz zarządzania ruchem ulicznym. Ponadto, aby umożliwić klientom robienie zakupów w takim modelu, do jakiego są obecnie przyzwyczajeni, trzeba dać im nieograniczony dostęp do bezprzewodowego internetu.

Autorzy raportu wyliczyli, że ponad 150 miliardów funtów ze sprzedaży generowanych jest przez cyfrowe kanały sprzedaży i promocji. Z drugiej strony, sprzedawcy, których usługi nie spełniają oczekiwań klientów, mogą tracić nawet 12 miliardów funtów rocznie.

Wśród sprzedawców będących małymi i średnimi przedsiębiorstwami, niewiele ponad połowa prowadzi strony internetowe, a 33% umożliwia transakcje online. Tymczasem ok. 60% dorosłych konsumentów korzysta ze smartfonów lub tabletów do przeglądania „w biegu” stron internetowych.

Miliardy funtów do zyskania

Z szacunków wynika, że dzięki wykorzystaniu nowych technologii, sprzedawcy mogliby wygenerować 18,8 miliardów funtów dodatkowych obrotów, a małe i średnie przedsiębiorstwa mogłyby zredukować koszty o 20%.

„Na rozwój brytyjskich śródmiejskich centr handlowych miały wpływ zmiany zachodzące w społeczeństwie, ekonomii, na rynku nieruchomości i w handlu detalicznym oraz gwałtowny wpływ technologii cyfrowych na sposób komunikacji, rozrywkę i sprzedaż. Mimo że czynniki decydujące o popularności miejskiego centrum handlu nie zmieniły się znacząco, to jego przyszły sukces zależy od tego, w jakim stopniu będzie w stanie zaadaptować rozwiązania cyfrowe” – komentuje Helen Dickinson, dyrektor generalna British Retail Consortium.