komisja europejska jednolity rynek e-commerce

komisja europejska jednolity rynek e-commerce

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip przedstawił wyniki pracy nad strategią jednolitego rynku cyfrowego. Dzięki strategii, Europa otworzy się na cyfrową rewolucję.

Obecnie jedynie 15% konsumentów robi zakupy internetowe w sklepach zlokalizowanych w innym państwie Unii Europejskiej, a 7% małych i średnich firm sprzedaje swoje towary poza granice swojego kraju. Głównym celem jednolitego rynku cyfrowego jest zniesienie granic pomiędzy 28 rynkami krajowymi. Gdy cel zostanie osiągnięty, jednolity rynek cyfrowy będzie w stanie generować 415 miliardów euro rocznie oraz stworzyć setki tysięcy miejsc pracy, przewidują przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Strategia jednolitego rynku cyfrowego opiera się na wdrożeniu założeń z 3 filarów głównych do końca 2016 roku.

Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej powiedział: “Dzisiaj kładziemy fundament pod cyfrową przyszłość Europy. Chcę zobaczyć rozkwit transgranicznych usług cyfrowych i falę innowacyjnych europejskich startupów. Chcę być świadkiem sytuacji, w której konsumenci otrzymają dostęp do najlepszych ofert, a firmy będą mieć nieograniczony zasięg, niezależny od położenia geograficznego. Dokładnie rok temu obiecałem, że jednolity rynek cyfrowy stanie się moim priorytetem. Dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze. 16 kroków z naszej strategii jednolitego rynku cyfrowego pomoże dopasować jednolity rynek do ery cyfrowej.”

„Dzięki naszej strategii, Europa będzie odnosić korzyści z cyfryzacji. Inicjatywy muszą zostać wprowadzone szybko, by pomóc stworzyć nowe miejsca pracy i wspomagać wzrost gospodarczy. Ta strategia jest naszym punktem wyjścia, a nie linią mety” – dodał Andrus Ansip.

“Nasza ekonomia i społeczeństwo wkroczyły w erę cyfrową. To, czy odniesiemy powodzenie w przyszłości, zależeć będzie od tego, jak pokierujemy tą zmianą” – oświadczył Günther H. Oettinger z Komisji.

Strategia jednolitego rynku cyfrowego zakłada realizację 16 kluczowych rozwiązań w trzech filarach.

Filar pierwszy

Filar pierwszy postuluje lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych na terenie Europy. Komisja proponuje wprowadzenie zasad, które ułatwią internetowy handel transgraniczny. Będzie się to wiązać z ujednoliceniem prawa i ochroną praw konsumentów kupujących w sieci. Komisja będzie chciała nakłonić do realizowania skutecznych dostaw w przystępnych cenach. W przypadku 62% firm, to cena dostawy jest czynnikiem decydującym o zaniechaniu zakupu.

Zostaną wprowadzone procedury uniemożliwiające nieuzasadnione blokowanie klientów na podstawie ich lokalizacji. Komisja zmodernizuje również europejskie prawo autorskie i zredukuje różnice prawne, występujące pomiędzy krajami UE. Usprawni to dostęp do kontentu cyfrowego z dziedziny kultury i wpłynie na ożywienie różnorodności kulturowej. Wreszcie, Komisja będzie dążyć do ujednolicenia progu podatku VAT.

Filar drugi

Filar drugi zakłada stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju sieci cyfrowych i innowacyjnych usług. Będzie to mieć wpływ na aktualizację przepisów dotyczących sieci telekomunikacyjnych i mediów audiowizualnych. Dogłębnej analizie zostanie poddana rola platform i usług internetowych jak wyszukiwarki, media społecznościowe, sklepy z aplikacjami, itp. Podjęte zostaną kwestie takie jak nietransparentność wyników wyszukiwarek internetowych, polityka cen, sposób wykorzystywania pozyskiwanych informacji przez platformy, próby zniechęcania konkurencji do działania, czy nielegalny kontent w Internecie.

Komisja będzie chciała wzmocnić zaufanie do usług cyfrowych oraz ich bezpieczeństwo, włącznie ze sposobami przechowywania informacji personalnych. Planuje się, że nowe przepisy prawne mające na celu ochronę danych zostaną wprowadzone pod koniec 2015 roku.

Filar trzeci

Trzeci filar omawia zagadnienie maksymalizacji potencjału wzrostowego ekonomii cyfrowej. Komisja będzie promować wolny przepływ danych w UE. Zdefiniuje nowe standardy w obszarach kluczowych dla jednolitego rynku cyfrowego. Będzie wspierać rozwój społeczeństwa cyfrowego, w którym mieszkańcy Europy posiadać będą odpowiednie umiejętności do wykorzystywania możliwości, jakie daje Internet oraz kwalifikacje do znalezienia pracy.

Nowy plan połączy przedsiębiorstwa w Europie. Dzięki niemu, różne systemy z poszczególnych krajów UE będą w stanie współpracować ze sobą. Powstanie inicjatywa “tylko raz”, która będzie dążyć do ukrócenia biurokracji. Przewiduje się, że spowoduje zaoszczędzenie blisko 5 miliardów euro na rok, do 2017. Inicjatywa będzie polegać na tym, że przedsiębiorstwa będą musiały przekazywać dane do administracji publicznej tylko raz, a rządy nie będą mogły wymagać tych samych informacji, które będą już mieć w posiadaniu.

Zespół projektu, tworzącego zasady jednolitego rynku cyfrowego wdroży postulaty do końca 2016 roku. Zagadnienia związane z jednolitym rynkiem europejskim będą omawiane podczas spotkania Rady Europejskiej pomiędzy 25 a 26 czerwca.