raport google aplikacje mobilne

raport google aplikacje mobilne

Aplikacje mobilne stanowią ważny etap na ścieżce zakupowej. 45% użytkowników zagląda do aplikacji w celu zdobycia informacji na temat produktów lub firm. 29% aplikacji jest wykorzystywanych do finalizacji zakupu.

Przeciętny użytkownik aplikacji mobilnych ma zainstalowanych 36 aplikacji na swoim smartfonie. 26% spośród nich jest wykorzystywanych codziennie, podaje raport Google „Mobile App Marketing Insights.

Aplikacje mobilne

Najczęściej instalowane aplikacje nie są często otwierane. Użytkownicy korzystają codziennie z tylko jednej na cztery aplikacje, a jedna z czterech aplikacji nigdy nie zostaje użyta. Najczęściej korzysta się z aplikacji społecznościowych i gier. 68% aplikacji społecznościowych i służących do komunikacji, oraz 46% gier jest konsumowanych codziennie. Pozostałe 33% to aplikacje rozrywkowe lub mediowe, a 19% to aplikacje sprzedażowe, należące do retailerów.

Aplikacje są najczęściej odkrywane dzięki przyjaciołom i rodzinie (52%), za pomocą wyszukiwarki ze sklepu z aplikacjami mobilnymi (40%), oraz przy pomocy search engines (27%). Tylko 24% respondentów zainstalowało aplikację dzięki odwiedzinom firmowej strony internetowej, a 22% dzięki telewizji. Za pomocą wyszukiwarek, najczęściej znajdywanymi aplikacjami są te z kategorii technologie, podróże i aplikacje lokalne.

Dla czterech na pięciu użytkowników aplikacji cena jest ważnym czynnikiem, który ma wpływ na decyzję zakupową. Większość respondentów oczekuje, że będzie mogło ściągać aplikacje bezpłatnie. Konsumenci są w stanie zapłacić najwięcej za aplikacje technologiczne ($2.81), finansowe ($2.52), lokalne ($2.22) i podróżnicze ($2.21).

Aplikacje na ścieżce zakupowej

Aplikacje mają znaczenie na ścieżce zakupowej. Jeden na dwóch użytkowników ucieka się do aplikacji, by podjąć decyzję zakupową. 45% użytkowników korzysta z aplikacji, by sprawdzić informacje na temat produktów lub na temat firmy. 29% korzysta z aplikacji w celu sfinalizowania zakupów. 18% osób jest skłonnych do zainstalowania aplikacji, jeśli będzie ona oferować dostęp do zniżek lub nagród, których klienci nie otrzymają w żaden inny sposób.

Są sposoby na to, by użytkownicy wrócili do korzystania z aplikacji po długim czasie ciszy. Jedna trzecia użytkowników smartfonów traci zainteresowanie aplikacją i przestaje z niej korzystać lub odinstalowuje ją. Sposobem odwrócenia takiego stanu rzeczy są różnego rodzaju czynniki motywacyjne. Z tych osób, które przestają korzystać z aplikacji, 30% zainstalowałoby ją ponownie, gdyby można było dzięki temu uzyskać obniżkę. 24% odświeżyłoby aplikację, gdyby zaoferowano im ekskluzywny lub dodatkowy kontent.

W badaniu Google wzięło udział ponad 8400 respondentów w wieku od 18 do 64 lat. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2014 roku, a jego wyniki opublikowano w maju 2015 roku. Respondentami były osoby które korzystały z dowolnej aplikacji mobilnej w ciągu ostatnich siedmiu dni od wykonania badania.