Wizualizacja dworca PKP Warszawa Centralna
Wizualizacja dworca PKP Warszawa Centralna

Ruszyły kolejne prace związane z estetyzacją Dworca Centralnego. Projekt estetyzacji Dworca Centralnego realizowany przez PKP S.A. zakłada zmiany w aranżacji obiektu.

Największe z nich czekają halę główną, gdzie zamiast dotychczasowych szklanych kubików pojawią się nowe lokale komercyjne. Powstanie również antresola, na którą z poziomu „0” będzie można dotrzeć schodami ruchomymi. Podróżni zyskają w ten sposób dodatkową przestrzeń do oczekiwania na pociąg.

Zmiany czekają także nieremontowaną dotychczas galerię zachodnią wraz z dojściem do stacji WKD Śródmieście i część galerii północnej, które wyglądem zostaną dostosowane do pozostałych galerii podziemnych. Dodatkowo, lokale na galerii zachodniej zostaną przeniesione na jedną stronę, co pozwoli na uzyskanie większej przestrzeni w podziemnych korytarzach.

Zmiany w galeriach

Obecnie na dworcu Warszawa Centralna pojawili się informatorzy mobilni, którzy czuwają nad komfortem pasażerów przebywających w obiekcie. Będą obecni na dworcu codziennie, aż do połowy czerwca. Podróżni otrzymują również ulotki informacyjne o kolejnym etapie prac. Największe zmiany podróżni dostrzegą na peronach nr 2 i 3, gdzie pojawiły się czasowe wygrodzenia. Wygrodzenia na peronach związane są z budową słupów podtrzymujących konstrukcję antresoli, która powstanie w hali głównej. W przyszłym tygodniu dotychczasowe wygrodzenia zostaną zmienione, a od połowy czerwca zminimalizowane. W związku z zaplanowanymi pracami, od przyszłego tygodnia na peronach zmieni się organizacja ruchu. Szczegóły ustalane są obecnie przez przewoźników i zarządcę infrastruktury.

Wykonawca rozpoczął już pierwsze roboty odkrywkowe na peronach. Prace właściwe, związane z palowaniem i budową słupów podtrzymujących konstrukcję antresoli, rozpoczną się jutro i potrwają do połowy czerwca. Roboty będą prowadzone w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch pasażerski.

19,5 mln zł na inwestycje

Kontynuowane są również prace, które wykonawca rozpoczął pod koniec marca br. Zakończono już demontaż szklanych kubików w hali głównej oraz większość robót demontażowych w podziemnych galeriach. Obecnie wykonawca realizuje prace instalacyjne na dworcu, a także prace związane z rozbiórką dawnego pomieszczenia poczty oraz rozbiórką schodów żelbetowych w hali głównej po lewej stronie.

Inwestycja zakończy się w IV kwartale br. Jej koszt wyniesie 19,5 mln zł.

PKP S.A. jest partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2015 Fall Edition. Forum odbędzie się 16-17 września 2015 roku w Warszawie.