Galeria Stokrotka
Sklep sieci Stokrotka

Należąca do Emeria Holding SA spółka Stokrotka uzyskała zgodę prezesa UOKiK na przejęcie 19 sklepów spożywczych sieci Frac.

Przypomnijmy, 2 kwietnia br. spółka Stokrotka zawarła umowę warunkową ze spółkami Frac Handel. Umowa dotyczy przejęcia przez Stokrotkę 19 lokalizacji na terenie południowej Polski w województwie podkarpackim, śląskim i małopolskim, w których prowadzony jest handel detaliczny artykułami FMCG, wraz z aktywami (wyposażeniem) wchodzącymi w skład tych lokalizacji na dzień ich przejęcia. Wartość umowy wynosi 20,5 mln zł, składa się na nią odstępne za przekazane lokalizacje oraz wyposażenie.

W pierwszym kwartale 2015 roku siec Stokrotka powiększyła się łącznie o 9 sklepów (2 supermarkety, 6 marketów i jeden sklep franczyzowy). Sieć Stokrotka na koniec tego okresu miała łącznie 259 sklepów detalicznych. Stokrotka w tym okresie rozpoczęła realizację projektu uruchomienia na przełomie roku 2015 i 2016 lokalnego centrum dystrybucji w Lublinie. Rozwiązanie to wpłynie pozytywnie na koszty logistyki i jakość procesów logistycznych.

Zgodnie ze strategią do końca 2016 roku Emperia chce mieć 627 sklepów Stokrotka, z czego ponad 80 sklepów franczyzowych.

Stokrotka sp. z o.o. stanowi część detaliczną Grupy Kapitałowej Emperia, której koordynatorem jest Emperia Holding SA notowana od 2002 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Stokrotka sp. z o.o. jest spółką z polskim kapitałem i bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie. Pierwsza placówka detaliczna tej sieci rozpoczęła swoje funkcjonowanie w 1996 roku w Łęcznej koło Lublina. W ciągu dwóch dekad Emperia Holding S.A. prowadziła dynamiczny rozwój sieci Stokrotka na terenie całego kraju. Zaowocowało to pojawieniem się na polskim rynku jednej z największych sieci detalicznych w Polsce będącej obecnie operatorem 260 supermarketów i marketów Stokrotka zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całym kraju.