internet rzeczy dhl cisco

Internet rzeczy daje ogromny potencjał stworzenia bardziej efektywnych i przejrzystych łańcuchów dostaw. Szacuje się, że nowe połączenia wygenerują 8 bilionów dolarów w ciągu następnej dekady – tak wynika z raportu “Internet of things in logistics” opracowanego przez firmy DHL i Cisco.

DHL i Cisco Consulting Services współpracują nad wspólnym projektem innowacyjnym Internetu rzeczy, który usprawni podejmowanie decyzji w operacjach magazynowych dzięki narzędziom analitycznym danych pozyskiwanych niemal w czasie rzeczywistym dzięki podłączeniu urządzeń przez sieć Wi-Fi.

„Grupa Deutsche Post DHL posiada głęboko zakorzenioną wiarę w pozytywną moc światowego handlu. Jednak, co pokazuje nasz Wskaźnik Globalnej Łączności 2014, ogólny poziom globalnych połączeń pozostaje zaskakująco niewielki. Istnieje ogromny potencjał dla krajów w zakresie dalszego zwiększania łączności i zamożności poprzez handel, integrację i technologię. Wierzymy, że Internet rzeczy będzie podstawowym czynnikiem tej globalnej transformacji” – powiedział Ken Allen, prezes DHL Express i Sponsor Zarządu ds. Technologii.

Internet rzeczy wygeneruje biliony dolarów

Zgodnie z raportem, do 2020 roku do Internetu podłączonych będzie 50 mld urządzeń, w porównaniu do 15 mld obecnie. Wartość ekonomiczna, czyli połączenie wzrostu przychodów i niższych kosztów wygenerowanych lub przeniesionych pomiędzy firmą i branżami po stworzeniu nowych połączeń, może wykazać swój ogromny potencjał w sytuacji, gdy Internet i sieci dotrą do magazynów, transportu towarów i innych elementów łańcucha dostaw.

Dla każdej organizacji posiadającej łańcuch dostaw lub operacje logistyczne, Internet rzeczy przyniesie konsekwencje w postaci zmiany otoczenia biznesowego, począwszy od stworzenia większej ilości końcowych opcji dostawy dla klientów, aż do wydajniejszej działalności magazynowej i transportu towarów.

Według analizy ekonomicznej przeprowadzonej przez Cisco, Internet rzeczy wygeneruje w ciągu kolejnej dekady wartość ekonomiczną w wysokości 8 bilionów dolarów na całym świecie. Wartość ta będzie pochodzić z pięciu podstawowych czynników: innowacyjność i dochody (2,1 biliona dolarów); wykorzystanie zasobów (2,1 biliona dolarów); łańcuch dostaw i logistyka (1,9 biliona dolarów); poprawa wydajności pracowników (1,2 biliona dolarów); oraz ulepszonego doświadczenia klienta i obywatela (700 mld dolarów).

dhl cisco logistyka

„Digital disruption, transformacja cyfrowa obecna jest wszędzie wokół nas i wywiera ogromny wpływ na biznes. Cyfryzacja i ekspansja Internetu rzeczy jest impulsem dla wzrostu gospodarczego, co przyczynia się do powstania nowych modeli ekonomicznych i umożliwia organizacjom zachowanie konkurencyjności oraz dotrzymanie kroku światowym zmianom. Raport ten pokazuje wyraźnie, że cyfryzacja i Internet rzeczy będą dostarczać długofalowych korzyści i szans rozwoju w szerokim zakresie branż” – skomentował Chris Dedicoat, prezes ds. EMEAR Cisco.

Sprawna i wydajna logistyka

Według raportu, w ciągu następnej dekady branża logistyczna może osiągać wyższe poziomy wydajności operacyjnej dzięki temu, że Internet rzeczy połączy w czasie rzeczywistym miliony przesyłek przewożonych, śledzonych i składowanych każdego dnia. W magazynach połączenie palet i pozycji magazynowych będzie okazją do inteligentniejszego zarządzania zapasami. W dziedzinie przewozu towarów śledzenie towarów stanie się szybsze, dokładniejsze, z większymi możliwościami przewidywania i zabezpieczenia. Jednocześnie analityka połączonej floty środków transportu pozwoli przewidzieć awarie sprzętu i automatycznie zaplanować przeglądy konserwacyjne. Wreszcie połączenie pracowników dostawy z okolicznymi samochodami i ludźmi może stać się sposobem na zarobienie na podróży powrotnej i zoptymalizowanie jej, by zwiększyć wydajność i obsługę na ostatnim etapie dostawy. Dla klientów oznacza to, że DHL może zapewnić jeszcze szybszą, bardziej niezawodną i opłacalną kosztowo obsługę.

„Internet rzeczy to podłączenie niemal wszystkiego – od paczek do ludzi – dzięki czujnikom do sieci internetowej. Zarówno Cisco, jak i DHL wierzą, że zrewolucjonizuje to procesy biznesowe w całym łańcuchu wartości, w tym w łańcuchu dostaw i logistyce. Aby uzyskać maksymalne globalne korzyści ekonomiczne, konieczne będzie zrozumienie, w jaki sposób schodzą się wszystkie elementy w łańcuchu wartości. Będzie to wymagało wszechstronnej współpracy, udziału i chęci zainwestowania, aby stworzyć prężny, ekologiczny system Internetu rzeczy dla zrównoważonych procesów biznesowych. Nowy Raport Trendu jest kolejnym krokiem w kierunku zagwarantowania, że DHL przeniesie korzyści płynące z Internetu rzeczy na naszych klientów” – powiedział Markus Kückelhaus, wiceprezes ds. innowacji i badań trendów, DHL Customer Solutions & Innovations.

Firma DHL Parcel będzie wystawcą podczas Omnichannel Retailing Forum, pierwszej w Polsce konferencji, która na jednej scenie zgromadzi m.in. ekspertów w dziedzinie omnichannel i praktyków zarządzania reprezentujących ponad 100 sieci handlowych i marek.