Rewitalizacja terenów dawnej fabryki Norblina
Rewitalizacja terenów dawnej fabryki Norblina

Odlewnia, walcownia, rurownia – to tylko niektóre z budynków, które w ramach uzgodnionych z konserwatorem zabytków prac odzyskają dawną świetność. Wraz z Otwartym Muzeum Dawnej Fabryki Norblina staną się w 2018 roku unikalnym miejscem na mapie Warszawy. Realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Na terenie dawnej fabryki Norblina powstanie ponad 64 tys. mkw. powierzchni biurowo-usługowo-handlowo-kulturalnej na poziomach od -1 do +8. Parking znajdzie się na czterech kondygnacjach podziemnych.

Rewitalizacja

– Kompleks terenów dawnej Fabryki Norblina to dziś 11 obiektów historycznych, z których 9 wpisanych jest do rejestru zabytków. Wśród nich jest nawet taki, który stanowi przekrój historyczny tego miejsca – komentuje Artur Setniewski, Prezes Fundacji Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. – Od reliktów po XVIII-wiecznej oficynie dworku Franciszka Ryxa, przez XIX-wieczne sklepienia Kleina w oranżerii, po Halę Namiarów z lat 20-30-tych XX wieku.

W 1892 r. wybudowano halę odlewni, w okresie międzywojennym powstały m.in. halę prasy i rurowni z charakterystyczną wieżą.

Inwestor dokłada wszelkich starań, aby projekt był zgodny z wytycznymi konserwatora zabytków, a budowa przebiegała z najmniejszą możliwą ingerencją w zabytkowe hale dawnej „Fabryki Norblina”. Niewątpliwym wyzwaniem związanym z realizacją projektu będzie translokacja jednego z wpisanych do rejestru zabytków budynków. Za pomocą specjalnych belek i suwnic zostanie on podniesiony i przesunięty o 16 metrów, tak aby można było wykonać prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych dla parkingu podziemnego.

Ograniczona przestrzeń, oraz stan techniczny niektórych budynków wymaga również aby na niektórych etapach budowy zastosowano technologie oparte na użyciu lekkiego sprzętu budowlanego. Ma to ograniczyć ewentualne drgania do minimum. W tym celu część obiektów zostanie również podchwycona za pomocą realizowanych w technologii jet-grouting mikropali, które przeniosą obciążenia od ścian budynku na niższe warstwy gruntu. Ta sama technologia wzmocni fundamenty już istniejących budynków, jak i posadowienia nowoprojektowanych słupów nadbudowy.

Projekt rewitalizacji terenów dawnej Fabryki Norblina łączyć będzie poszanowanie historii i zabytkowego charakteru tego miejsca z nowoczesną kubaturą i dostosowaniem do wymogów współczesnych funkcji. Współczesna część tego wielofunkcyjnego projektu ma w sposób czytelny wizualnie kontrastować z zabytkowymi, pieczołowicie odrestaurowanymi budynkami, dzięki wyraźnym dynamicznym formom oraz użytym materiałom, takim jak ażurowa blacha.

Koncepcja rewitalizacji Artnorblin zakłada zachowanie 10 budynków, odtworzenie jednego z obiektów, tak by nawiązywał do historycznego oraz 50 maszyn i urządzeń wpisanych do rejestru zabytków. Elementy te po renowacji będą wkomponowane w przyszły projekt. Nowa zabudowa powstanie nad zabytkowymi budynkami od strony ul. Łuckiej, natomiast od strony ul. Prostej powstanie otwarta przestrzeń skupiona wokół brukowanej głównej uliczki, przy której znajdą się zabytkowe budynki, pasaże, kawiarenki oraz odnowione maszyny.

Grupa Capital Park

Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 37 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę wynosiła 1,6 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. 79% bieżącej wartości portfela Grupy stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.