Drogeria Dayli
Drogeria Dayli

Zakończyła się publiczna emisja obligacji Kerdos Group, właściciela ogólnopolskiej sieci drogerii Dayli i współwłaściciel jedynej w Luksemburgu sieci drogerii Meng. Spółka pozyskała z publicznej oferty obligacji nieco ponad 4 mln zł. Inwestorom zostały przydzielone 4.052 obligacje serii K o wartości nominalnej 1 tys. zł każda.

– Dojście emisji do skutku jest sukcesem spółki w kontekście ogromnej rynkowej podaży obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, co miało miejsce w okresie trwania oferty publicznej obligacji Kerdos Group. Szacujemy, że do inwestorów trafiły oferty o wartości około 250 mln zł – mówi Szczepan Dunin-Michałowski, dyrektor zarządzający ds. Sprzedaży w domu maklerskim Ventus Asset Management SA, który był podmiotem oferującym obligacje Kerdos Group S.A.

Inwestycje w e-commerce

Gotówka pozyskana z emisji obligacji serii K zostanie przeznaczona na wzmocnienie rozwoju sprzedaży detalicznej i hurtowej Grupy Kerdos, ze szczególnym akcentem na obszar e-commerce.

– Widzimy bardzo duży potencjał sprzedaży internetowej, gdzie wzrost kapitału obrotowego i możliwość szybszej zapłaty za dostarczone towary pozwoli nam na uzyskanie lepszych warunków handlowych u dostawców, a co za tym idzie, pozwoli nam wygenerować wyższą rentowność sprzedaży – podkreśla Kamil Kliniewski, prezes zarządu Kerdos Group SA.

Obligacje serii K Kerdos Group SA, zabezpieczone udziałami w sieci drogerii Dayli na 150 proc. wartości przeprowadzonej emisji, mają stałe oprocentowanie 8 proc. rocznie, a wypłata odsetek będzie następowała kwartalnie. Okres zapadalności to 36 miesięcy, a wyemitowane papiery dłużne mają być notowane zarówno na polskim rynku Catalyst, jak również na giełdzie w Niemczech.

Rozwój sieci Dayli i Meng

Grupa Kerdos to właściciel sieci drogerii Dayli Polska i udziałowiec sieci drogerii Meng w Luksemburgu, a także właściciel spółek dystrybucyjnych w Polsce i Niemczech. Grupa kapitałowa Kerdos Group S.A. posiada detaliczną sieć sklepów na terenie Polski oraz jedyną sieć tego typu na terenie Luksemburga. Spółka rozwija także sprzedaż w internecie w Polsce oraz w Luksemburgu, zarządzając hurtownią drogeryjną oraz sklepami internetowymi.

Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst. Od kwietnia 2015 r. akcje Kerdos Group SA notowane są również na giełdzie we Frankfurcie.