Salon CCC
Salon CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki obuwniczej CCC SA za sierpień 2015 wyniosły 152,3 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 2,5%. Przychody za okres styczeń – sierpień wyniosły 1,355 mld zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2014 o 17,2%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej za sierpień wyniosły 139 mln zł i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5,1%, narastająco za okres styczeń – sierpień wyniosły 1,291 mld zł i były wyższe o 16,7% w stosunku do roku 2014 r.

Ostatnio spółka CCC SA zawarła umowę kupna 74,99% akcji spółki Eobuwie.pl, która jest liderem internetowej sprzedaży obuwia w naszym kraju. W ciągu trzech lat przychody ze sprzedaży tej spółki mają wynieść 500 mln złotych.

CCC uzyskała również prawo do nabycia docelowo pozostałych 25,1% akcji spółki Eobuwie.pl. Koszt wykupu 74,1% akcji wyniósł 130 mln złotych.

W latach 2015-2017 spółka planuje otwarcie 378 sklepów w 11 krajach Europie Środkowej i 122 sklepów w Niemczech i Austrii. Łącznie sieć CCC ma się powiększyć w tym okresie o 268 tys. mkw. do 560,5 tys. mkw.

W Polsce spółka otwiera sklepy o średniej powierzchni 420 mkw., w Austrii o 530 mkw., a w Niemczech o 680 mkw. Na koniec 2017 roku sieć detaliczna CCC ma liczyć 1166 sklepów wobec 666 na koniec 2014 roku.

Na koniec marca 2015 sieć CCC składała się z 729 sklepów, w tym 674 (własne i agencyjne) i 55 sklepów franczyzowych. Sklepy własne i agencyjne: Polska (435), Czechy (78), Słowacji (30), Węgry (57), Austria (23), Chorwacja (8), Turcja (3), Niemcy (32), Słowenia (6), Bułgaria (2). Sklepy franczyzowe: Polska (6), Rumunia (33), Rosja (4), Łotwa (6), Kazachstan (2), Ukraina (4).