W I kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa Monnari Trade S.A. odnotowała słabsze wyniki sprzedażowe niż w poprzednich okresach. Przychody w omawianym okresie wzrosły o 2,54 proc., osiągając poziom53 948 tys. zł vs. 52 610 tys. zł w analogicznym okresie 2016 r.

Słabsza dynamika przychodów Monnari

Słabsza dynamika przychodów była spowodowana kilkoma czynnikami, w tym: – dynamiczną wyprzedażą towaru z ostatniej kolekcji jesienno-zimowej zmniejszającą wartość obrotów (na poziomie sprzedaży liczby sztuk Grupa Kapitałowa odnotowała wzrost o 11,6 proc.); – spadkiem sprzedaży hurtowej o około 35 proc..; – dłuższym okresem dochodzeniem nowych salonów do zakładanych obrotów; oraz spadkiem liczby odwiedzin o ok. 5 proc.

– Okres I kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie należy do słabszych okresów sprzedażowych, co związane jest z okresem poświątecznym, kiedy skłonność do zakupów wśród klientów spada oraz rozpoczyna się okres wyprzedaży odzieży z kolekcji jesienno-zimowej. Z uwagi na presje cenowe konkurencji, Grupa Monnari również stosowała różne formy obniżki cen towarów, aby zachęcić klientów do zakupu. Negatywnie odbiło się to na marży brutto na sprzedaży, która spadła do 48 proc. z 51,5 proc. w okresie porównywalnym. Pozytywnym zaś aspektem tych działań było zmniejszenie zapasów z kolekcji jesienno- zimowej 2016/2017 do poziomu 5,92 proc. w odniesieniu do całości zapasów towarów Grupy Kapitałowej – poinformował zarząd Monnari.

164 salony w sieci Monnari

Według oceny zarządu spółki, był to nieudany dla spółki kwartał roku. Wpłynęły na to również czynniki zewnętrzne związane z przyzwyczajeniami klientów do wciąż spadających cen odzieży i obuwia. Do pozytywnych wydarzeń w I kwartale spółka zalicza zaś zmiany w sieci salonów – (z uwagi na wygaśnięcie umów zostały zamknięte 2 salony, powiększono 3 salony oraz został otwarty jeden nowy salon).

Powierzchnia handlowa Grupy Kapitałowej na koniec I kwartału 2017 r. wzrosła o 17,7 proc., z 27,0 tys. mkw. w I kwartale 2016 r. do 31,8 tys. mkw. Na maj 2017 spółka posiadała 164 salony o pow. 32,3 tys. mkw.