Sąd oddalił wniosek o upadłość Fabryki Biznesu

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi postanowieniem z 19 stycznia br. oddalił wniosek Mirbud S.A. o ogłoszenie upadłości Spółki Fabryka Biznesu, właściciela Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi. Mirbud zapowiada złożenie zażalenia na postanowienie sądu.

– Zasadniczym powodem oddalenia wniosku było to, że Mirbud S.A. nie udowodnił istnienia wierzytelności, na której oparł żądanie ogłoszenia upadłości, a nadto, że nie zachodzą wobec Spółki żadne przesłanki upadłości. Należy przez to rozumieć, iż Fabryka Biznesu Sp. z o.o. reguluje wszystkie wymagalne względem niej należności oraz posiada majątek zdecydowanie wyższy niż wszelkie jej zobowiązania. Spółka jest zatem podmiotem w pełni wypłacalnym i wiarygodnym – informuje w oświadczeniu Zarząd Fabryki Biznesu Sp. z o.o. – Wydane postanowienie potwierdza wyłącznie prezentowane przez Zarząd Fabryki Biznesu Sp. z o.o. stanowisko, iż wniosek Mirbud S.A. był całkowicie bezzasadny a Fabryka Biznesu Sp. z o.o. nie jest dłużnikiem Mirbud S.A.

Zarząd Fabryki Biznesu Sp. z o.o. po analizie poniesionych strat wizerunkowych i majątkowych wynikających z oddalonego wniosku Mirbud S.A. zapowiada podjęcie dalszych kroków prawnych zmierzających do uzyskania stosownej rekompensaty.

Jednocześnie Mirbud S.A. oświadcza, że będzie składał zażalenie na postanowienie Sądu oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości Fabryki Biznesu sp. z o.o. Przypomnijmy, że Mirbud był generalnym wykonawcą Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.