Eurocash inwestuje w nowe formaty detaliczne

Duzy Ben

Sprzedaż Grupy Eurocash wyniosła w I kwartale br. 5 mld zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku. W segmencie detalicznym, z uwzględnieniem dystrybucji produktów świeżych, firma zanotowała wzrost o 8 proc. rok do roku. Eurocash cały czas inwestuje również w nowe formaty takie jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo.

– W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż Grupy Eurocash wzrosła o 7,5 proc., czyli więcej niż cały rynek FMCG, który urósł średnio o 6 procent. Istotny wpływ na wysoki średni wzrost sprzedaży na całym rynku miał z pewnością fakt, że okres zakupów przed świątami wielkanocnymi w tym roku przypadł na pierwszy kwartał, podczas gdy rok wcześniej w drugim kwartale. Warto jednak zauważyć, że świąteczne zakupy „na zapas” zazwyczaj realizowane są w sklepach wielkoformatowych. Tym bardziej satysfakcjonujący jest nasz wzrost sprzedaży, która realizowana jest głównie do sklepów małoformatowych – powiedział Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

Integracja sieci sprzedaży

– W segmencie detalicznym kontynuowaliśmy integrację sklepów EKO. W pierwszym kwartale 41 z nich zmieniło szyld na Delikatesy Centrum. Przyspieszony remodeling w krótkim terminie ma negatywny wpływ na poziom sprzedaży i wynik EBITDA tego segmentu, ale widzimy pozytywne efekty dokonanych zmian po ponownym otwarciu placówek przechodzących rebranding i renowację. Wyraźny, blisko 10-proc. wzrost sprzedaży w I kwartale tego roku odnotowały natomiast sklepy własne Delikatesy Centrum. Zrzeszone w tej sieci sklepy franczyzowe notują z kolei wysokie wzrosty like-for-like, czyli dla tej samej liczby placówek. Sprzedaż hurtowa realizowana przez Eurocash do sklepów franczyzowych Delikatesy Centrum wzrosła w I kwartale w ujęciu like-for-like o 8,6 proc. r/r, a wzrost sprzedaży detalicznej tych placówek w ujęciu like-for-like sięgnął 6,3 proc. – wskazał Jacek Owczarek.

Inwestycje w nowe projekty

Negatywny wpływ na poziom wyniku EBITDA mają rosnące koszty wynagrodzeń, które były o 22 mln zł wyższe niż przed rokiem – Grupa Eurocash, podobnie jak cała branża FMCG, odczuwa skutki presji płacowej. Ujemny wpływ na bieżącą rentowność Grupy Eurocash ma ponadto segment Projekty, który obejmuje inwestycje w rozwój innowacyjnych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, abc na kołach oraz Kontigo, a także rozwój dystrybucji wysokiej jakości produktów świeżych. Projekty te w I kwartale br. obciążyły wynik EBITDA Grupy o 14 mln zł (wobec 16 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku).

– Jesteśmy przekonani, że w długim okresie inwestycje te przełożą się na wzrost konkurencyjności niezależnych polskich przedsiębiorców, prowadzących małe i średnie sklepy detaliczne, którzy są głównymi klientami Grupy Eurocash. Po zrealizowanych z sukcesem w poprzednich latach projektach Faktoria Win i PayUp, w tym roku zdecydowaliśmy się udostępnić franczyzobiorcom koncept Duży Ben. Ponadto, zgodnie z ogłoszoną w marcu zaktualizowaną strategią, dostawy wysokiej jakości artykułów świeżych, wdrażane wcześniej jedynie w sieci Delikatesy Centrum, obejmą również sklepy zrzeszone w pozostałych sieciach wspieranych przez Grupę Eurocash. Projekt ten został bardzo pozytywnie przyjęty zarówno przez naszych klientów, jak i finalnych konsumentów, co potwierdzają wysokie wzrosty like-for-like w sieci Delikatesy Centrum – powiedział Jacek Owczarek.

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn