Gino Rossi sprzedaje mniej

Przychody grupy Gino Rossi w marcu 2019 roku wyniosły 9,2 mln zł i były o 22,9 proc. niższe rok do roku – poinformowała spółka w komunikacie.

Narastająco od początku 2019 roku sprzedaż Gino Rossi spadła rdr o 24 proc. do 26,3 mln zł. Marża na sprzedaży detalicznej grupy (w salonach oraz internecie) w pierwszym kwartale wyniosła 31,7 proc. i była o 8,8 pkt. proc. niższa niż rok wcześniej.

Sprzedaż e-commerce Grupy Gino Rossi spadła w marcu o 18 proc. rdr. Udział segmentu B2B w Gino Rossi w marcu wyniósł 13,7 proc. łącznej sprzedaży, co oznacza spadek rdr o 18,8 pkt. proc.

CCC i Gino Rossi

Przypomnijmy, że w styczniu br. CCC zawarło z Gino Rossi umowę organizacyjną. Chodziło o rozpoczęcia współpracy strategicznej i zapewnienia przez CCC wsparcia finansowego dla zachowania płynności Gino Rossi oraz jego integracji w ramach grupy kapitałowej. Był to jeden z warunków wezwania na akcje Gino Rossi ogłoszonego przez CCC.

Jednocześnie, jak podano w komunikacie, do dnia 30 stycznia nie ziścił się inny warunek wezwania, tj. CCC nie uzyskało bezwarunkowej decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Gino Rossi, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana.

Gino Rossi poinformowało, że zgodnie z postanowieniami umowy organizacyjnej ws. współpracy strategicznej z CCC zarząd spółki zobowiązał się do niepodejmowania uchwały ws. podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20 mln zł poprzez emisję nowych akcji w ramach kapitału docelowego. Spółka wyraziła również zgodę na przeprowadzenie badania due diligence przez CCC. Ponadto, uzgodniono plan restrukturyzacji, który zapewni redukcję zobowiązań handlowych spółki, określono zasady wsparcia płynności przez CCC, przy czym CCC warunkuje udzielenie wsparcia finansowego m.in. nabyciem akcji spółki w wezwaniu. Zadeklarowano też wolę kontynuowania współpracy w poszerzonym zakresie w oparciu o umowę handlową dotyczącą współpracy biznesowej oraz licencji zawartą 17 września 2018 roku.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl