Sieć sprzedaży Monnari obejmuje 167 salonów

Wśród najważniejszych zdarzeń Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A., które miały miejsce w I kwartale 2019 r. są otwarcie dla marki Monnari jednego nowego salonu, powiększenie jednej placówki oraz zamknięcie jednego salonu.

Finalnie, zmiany te wpłynęły na zwiększenie powierzchni handlowej dla marki Monnari na koniec I kwartału 2019 r. do 35,8 tys. mkw. (z 33, 4 tys. mkw. w I Q 2018 r.), co stanowi wzrost o 7,2 proc. Na dzień 31 marca br. Grupa Monnari posiadała 167 salonów vs. 164 salony w porównywalnym okresie 2018 r. Dodatkowo, 22 salony dla marki Femestage Eva Minge miały powierzchnie 3,2 tys. mkw. na koniec marca br.

Do najważniejszych niepowodzeń w Grupie Kapitałowej należy m.in. spadek marży brutto w I kwartale 2019 r. do poziomu 51,7 proc. (bez Grupy Centro 51,9 proc.) vs. 54,5 proc. w 2018 r. oraz wygenerowanie straty operacyjnego w I kwartale 2019 r. w wysokości 2,168 mln zł (bez Grupy Centro – 847 tys. zł) vs. 1,013 mln zł. Grupa poniosła stratę netto w wysokości 2,065 mln zł (bez Grupy Centro 744 tys. zł) vs. 920 tys. zł.

Działalność Monnari

Spółki Grupy Kapitałowej Monnari Trade S.A. w I kwartale 2019 r. oraz w całym ubiegłym roku świadczyły usługi wyłącznie na potrzeby Spółki Dominującej za wyjątkiem spółek, które świadczą usługi najmu w związku z posiadaną nieruchomością oraz usługi związane z zarządzaniem znakami towarowymi oraz grupą spółek bezpośrednio zależną od Centro 2017 Sp. z o.o. Okres I kwartału w branży odzieżowej tradycyjnie jest okresem poświątecznych wyprzedaży, co związane jest ze znacznymi promocjami i pogorszeniem się rentowności sprzedaży. Grupa Kapitałowa Monnari wygenerowała w I kwartale 2019 r. wzrost obrotów o 20,3 proc. Skala przychodów zwiększyła dzięki wzrostowi organicznemu salonów marki Monnari (wzrost sprzedaży o 13,5 proc.), ale także dzięki nowej sieci salonów marki Femestage Eva Minge.

Przedmiotem podstawowej działalności Spółki Dominującej Monnari Trade S.A.jest sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, obecnie pod marką Monnari na terenie Polski. Spółka Dominująca realizuje sprzedaż poprzez 167 salonów firmowych o powierzchni 35,8 tys. mkw., które zlokalizowane są w centrach handlowych i galeriach oraz trzy przy ulicach handlowych w centrum Warszawy, Łodzi i Zakopanem. Sprzedaż prowadzona jest także przez sklep internetowy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.