TXM zamyka sklepy i wycofuje się z zagranicy

Polska sieć dyskontów odzieżowych TXM S.A. w restrukturyzacji zaprezentowała główne założenia programu restrukturyzacyjnego. Przygotowana strategia naprawy Spółki została opracowana przez Zarząd przy współpracy z ekspertami oraz Akcjonariuszami. TXM zamierza podjąć szereg czynności, które w rezultacie pozwolą osiągnąć stabilizację finansową, a w dłuższym terminie rentowność.

Zarząd TXM S.A. w restrukturyzacji zaprezentował główne punkty planu naprawczego. Strategia uzdrowienia Grupy została opracowana wraz z doświadczonymi specjalistami firmy doradczej. Zakłada ona wyeliminowanie wszelkich operacji, które powodują wypływ gotówki ze Spółki. Do tego obszaru zaliczają się zamknięcie nierentownych sklepów w Polsce, zakończenie działalności na rynkach zagranicznych oraz dalsza optymalizacja kosztów działalności. Z drugiej zaś strony sukces może przynieść jedynie taki plan restrukturyzacji, który będzie prawidłowo adresował kluczowe wyzwania strategiczne, takie jak zmiany w ofercie asortymentowej i jej optymalne dostosowanie do potrzeb klientów, przygotowanie planów zakupu towarów opartych na realnych prognozach sprzedaży oraz optymalna alokacja towarów w sklepach sieci. Zgodnie z założeniami planu restrukturyzacyjnego, TXM zamierza zamknąć część nierentownych sklepów w Polsce. W tym celu wytypowano ok. 80 lokalizacji, które pozostają nierentowne i nie mają perspektyw na odzyskanie rentowności. Spółka podjęła również decyzję o wycofaniu się z zagranicznych rynków, czyli z Rumunii i Słowacji.

– Przyjrzeliśmy się dokładnie naszym lokalizacjom i ich potencjale rentowności. Poprzez zamknięcie nierentownych i nierokujących sklepów Spółka ograniczy ubytki gotówki, a z drugiej strony poprawi płynność finansową, dzięki efektowi uwolnienia kapitału obrotowego – mówi Bogusz Kruszyński, p.o. Prezesa Zarządu TXM.

Główne założenia

Zaprezentowany zarys planu restrukturyzacyjnego zakłada również dostosowanie oferty sprzedawanych produktów, ukończenie realizacji strategii dla wybranych grup asortymentowych oraz optymalizację procesu zarządzania zapasami pomiędzy placówkami handlowymi.

– Niezwykle istotna będzie optymalizacja naszej oferty asortymentowej. Sprzedaż odzieży to core business naszej działalności, dlatego produkty jakie sprzedajemy muszą być dostosowane do oczekiwań i gustów naszych klientów. Poprawi to atrakcyjność naszej oferty, co przyczyni się do wzrostu sprzedaży sieci – mówi Agnieszka Smarzyńska, Wiceprezes Zarządu TXM.

Pod koniec maja bieżącego roku Spółka poinformowała o zawarciu aneksu do umowy z bankami finansującymi (PKO BP S.A. oraz ING S.A.) o utrzymaniu status quo spłaty zadłużenia. Aneks zagwarantował Spółce wydłużenie obowiązującej umowy oraz okresów kredytowania.

– Dzięki podpisaniu aneksu z bankami TXM zyskało niezbędny czas na przeprowadzenie restrukturyzacji. Bardzo nas cieszy, że banki postanowiły po raz kolejny okazać nam swoje zaufanie. Jako Zarząd jesteśmy przekonani o sukcesie wdrożenia i przeprowadzenia efektywnego programu restrukturyzacyjnego – podsumowuje Marcin Łużniak, Wiceprezes Zarządu TXM.

Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami Spółka chce, aby propozycje układowe zagwarantowały pełne zaspokojenie wierzycieli w zakresie kwot głównych, częściowo w formie konwersji wierzytelności na akcje nowej emisji, a częściowo w postaci spłat.

TXM S.A. jest właścicielem 375 sklepów dyskontowych TXM zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz za granicą – w Rumunii i na Słowacji. Prowadzi także sprzedaż internetową przez e-sklep www.txm.pl. Sklepy TXM oferują swoim klientom szeroką gamę odzieży oraz innych artykułów tekstylnych i gospodarstwa domowego, w dobrej jakości i w konkurencyjnych cenach. TXM S.A. (wcześniej Adesso S.A.) działa na rynku od 1989 r., od samego początku swojego istnienia działa w branży tekstylnej. TXM S.A. od grudnia 2016 r. jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl