Plus Energia: polityka energetyczna w branży nieruchomości komercyjnych

Czy sposobem na bezpieczeństwo energetyczne jest własna produkcja energii? Czy są możliwości  aby zapewnić bezpieczny i „tani” prąd? Czy tzw. „ustawa prądowa” będzie motorem napędowym do samodzielności energetycznej? Czy na prądzie można zarobić? – na te pytania odpowiada Marcin Wnuszyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Plus Energia.

Firma Plus Energia jest Partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2019 CEE Exhibition & Conference.

W 2018 roku krajowe zużycie energii pierwszy raz przekroczyło granicę 170 TWh. Większość ekspertów, w tym specjaliści z Polskich Sieci Elektroenergetycznych, przewiduje dalszy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, a dane z ostatnich 20 lat pokazują, że krajowe zużycie energii zmieniło się o 123 procent. We wtorek 25 czerwca rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizowana ustawa otwiera wiele nowych możliwości m.in. rozszerzając definicję PROSUMENTA o przedsiębiorstwa. Oznacza to w dużym skrócie, że firmy zainteresowane produkcją energii na potrzeby własne będą miały ułatwione procedury –i – za takie firmy na pewno można uznać firmy z rynku Real Estate.

Marcin Wnuszyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Plus Energia

Popyt na własny prąd wynika przede wszystkim z faktu, że koszty energii elektrycznej rosną i będą rosły. Według prognozy Instytutu Energii Odnawialnej koszt wytwarzania energii elektrycznej do 2020 roku wzrośnie o niemal 50 proc.  w porównaniu do 2018 roku, a analitycy Credit Agricole przewidują, że ceny hurtowe wzrosną na początku 2020 roku o co najmniej 40 proc. w stosunku do tego co firmy płaciły rok wcześniej. Jaki jest dobry moment na zakup energii? My rekomenduje zakup energii po analizie wewnętrznych potrzeb, bez zbędnej zwłoki. Należy zastanowić się nawet nad zakupem na dwa lub trzy lata do przodu. Analizując ostatnie trzy miesiące, energia na 2020 roku wzrosła o 4,1 proc. , na 2021 o 6,1 proc. , na 2022 o 2,9 procent.

„Ustawa prądowa”

Rosnące koszty wytworzenia energii, w tym m.in. wyższe koszty emisji CO2 z węgla, wyższe potrzeby krajowego zużycia energii, „popchnęły” w 2018 roku ceny energii elektrycznej do historycznie najwyższych cen na Towarowej Giełdzie Energii, przekraczając granicę 320 zł/MWh czarnej energii (cena przed nałożeniem danin w postaci podatku akcyzowego oraz praw majątkowych). Wprowadzona ustawa prądowa, jej nowelizacje, oraz rozporządzenie (na dzień pisania artykułu rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane) mają na celu utrzymanie w 2019 roku cen energii dla odbiorcy końcowego, (m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, szpitale,  samorządy), na poziomie cen z dnia 30 czerwca 2018 roku. Ostatnia nowelizacja z czerwca 2019 roku rozwiewa większość wątpliwości jakich odbiorców dotyczy ustawa prądowa, oraz jakie procedury jakie grupy odbiorców mają poczynić. Kolejne nowelizacje, krótki czas na wdrożenie, powodują niekiedy zamieszanie wśród odbiorców jakie ostatecznie mają obowiązki i przywileje. Do tego dochodzi bieżące prowadzenie działalności.

Pomimo iż ustawa prądowa ma na celu utrzymanie cen w 2019 roku z 30 czerwca 2018 roku, to jeśli dany odbiorca nie spełni szeregu obowiązków, może się okazać że ustawa prądowa go nie obejmie. Jednym z obowiązków odbiorcy końcowego jest dostarczenie do przedsiębiorstwa energetycznego oświadczenia. Podmioty uprawnione do zamrożenia stawek muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie do 27 lipca. Innym obowiązkiem również po stronie odbiorcy, jest dostarczenie do przedsiębiorstwa energetycznego faktury lub duplikatu faktury obejmującej swym rozliczeniem dzień 30.06.2018 roku. Zachęcamy odbiorców końcowych do dokładnego zapoznania się ze wszystkimi obowiązkami oraz prawami jakie im przysługują, w tym terminami na realizację.

Przedsiębiorstwa energetyczne również mają obowiązki i terminy ich wywiązania się. Gdy odbiorca zwróci się o duplikat faktury, przedsiębiorstwo energetyczne ma 3 dni na wydanie takiego dokumentu. Ważne. Duplikat faktury powinien zawierać słowo „duplikat” i datę wystawienia.

Analizując rynek nieruchomości komercyjnych, ustawa prądowa może przynieść nieoczekiwany i dość bolesny obowiązek po stronie zarządców i właścicieli, jak również samych odbiorców. Rozliczenia za media są zwyczajowo dokonywane do końca miesiąca n+1 za miesiąc n. Strony w rozliczeniach stosują najczęściej mechanizm opłaty tzw. service charge, a ich wysokość jest znana stronom na koniec danego roku. Jeśli więc inwestor będzie uprawniony do otrzymania korekt za pierwsze półrocze 2019 roku (oraz (potencjalnie?) za drugie półrocze) będzie zobowiązany umowami najmu dokonać odpowiednich rozliczeń ze swoimi najemcami. Należałoby sprawdzić zapisy umów najmu, być może rozliczenie można dokonać przy najbliższych płatnościach.

Ustawa prądowa choć budzi wiele kontrowersji zarówno po stronie odbiorcy jak i przedsiębiorstwa energetycznego, jest swojego rodzaju ostoją dla rynku. Jest wiele pozytywnych aspektów jej wprowadzenia na ten rok, chociażby że w miejscu gdzie mieszkamy rachunki za prąd po stronie sprzedażowej nie zwiększyły się. W relacji biznesowej spotyka się jednak bardzo skrajne sytuacje – często zdarza się że odbiorca nie ma miejsca, w którym może uzyskać chociażby podstawowe dane o swoim rozliczeniu. Z drugiej strony są klienci którzy wybierając firmę energetyczną nie kierowali się jednym kryterium, ale patrzyli również na relacje biznesowe, na dedykowanego doradcę, na cykliczne wsparcie. W momencie gdy najemca w obiekcie komercyjnym zwraca się do właściciela nieruchomości z pytaniami o ustawę prądową, dobra relacja ze swoim sprzedawcą energii jest doceniana.

Przyszłość – w jakim kierunku patrzeć

Czy prąd musi kojarzyć się tylko z fakturą kosztową? Czy są możliwości aby wybierając rozwiązania energetyczne mieć pewność dostaw, bezpieczeństwo rozwiązań, stabilizację lub doradztwo energetyczne? Gdyby przedsiębiorstwa energetyczne  i odbiorcy końcowi byli w relacji parter-partner mogliby wprowadzać rozwiązania dedykowane dla każdego odbiorcy przy spełnieniu wymagań rynkowych. Wybierając relacje partner-partner wszystkie strony mają korzyści długoterminowe.

Autorem tekstu jest Marcin Wnuszyński, Dyrektor Operacyjny w firmie Plus Energia.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.

Newsletter
SCF News | Retailnet.pl