P.A. Nova: prognozowany spadek wpływów czynszowych wyniesie ok. 80-85 proc.

Zarząd spółki P.A. Nova prognozuje, że spadek wpływów czynszowych wyniesie ok. 80-85 proc. w okresie ograniczenia handlu. To wszystko przy założeniu, że obostrzenia będą obowiązywać do końca czerwca.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, ustanowiono w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2000 mkw. czasowe ograniczenie handlu detalicznego.

„Regulacje te dotknęły bezpośrednio obiekty handlowe będące w posiadaniu spółek Grupy Kapitałowej P.A. NOVA. Mają one bezpośredni wpływ na bieżącą sytuację finansową ze względu na istotne obniżenie poziomu wpływów z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Zarząd Grupy dla potrzeb analizy skutków finansowych obecnej sytuacji przyjmuje scenariusz obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym do końca czerwca br. Prognozowany spadek wpływów czynszowych w tym okresie wyniesie w obiektach objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia wyniesie ok. 80-85 proc.” – napisano w oświadczeniu spółki P.A. Nova.

Negocjacje z bankami i instytucjami publicznymi

W konsekwencji spadku przychodów z tytułu czynszu najmu, istotnej zmianie ulegnie sytuacja płynnościowa tych spółek Grupy Kapitałowej P.A. NOVA, które są właścicielami obiektów handlowych objętych ograniczeniami w handlu.

„Spółki te prowadzą obecnie zaawansowane rozmowy z bankami finansującymi, dotyczące zawieszenia płatności rat kredytowych na okres min. 3 miesięcy, w celu zapewnienia stabilizacji płynności i możliwości regulowania bieżących zobowiązań. Spółki również w ramach obowiązujących przepisów występują o ulgi w zakresie płatności danin publiczno-prawnych” – poinformował zarząd spółki.

Portfolio P.A. Nova

P.A. Nova od ponad 30 lat zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji budowlanych, zarówno dla własnych potrzeb, jak i dla klientów. PA Nova realizuje przede wszystkim obiekty komercyjne i przemysłowe. W portfolio firmy znajdują się obiekty handlowe, hale przemysłowe, produkcyjne i magazynowe, obiekty użyteczności publicznej oraz budynki mieszkaniowe. Spółka jest notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od lipca 2007 roku.

Grupa Kapitałowa P.A. Nova SA jest właścicielem dziewięciu obiektów handlowych (4 galerii handlowych: w Jaworznie, Kędzierzynie-Koźlu, Przemyślu i Kluczborku, pawilonu biurowo-usługowego w Raciborzu oraz 4 parków handlowych: w Jaworznie, Chorzowie, Zielonej Górze i Częstochowie). Zarządzaniem obiektami zajmuje się specjalnie powołana  w tym celu spółka P.A. Nova Management.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.