Epidemia nakręciła sprzedaż sieci Dino

W I kwartale 2020 roku zysk netto osiągnięty przez Grupę Dino Polska wyniósł 103,9 mln zł wobec 67 mln zł zysku rok wcześniej – podała spółka w raporcie.

EBIT wyniósł w tym okresie 143,6 mln zł wobec 94,6 mln zł rok wcześniej i był 16 proc. wyższy od oczekiwań analityków na poziomie 124 mln zł.
Wynik EBITDA grupy wyniósł w I kwartale 190,1 mln zł i był wyższy o 44 proc. rok do roku. Z kolei marża EBITDA wyniosła 8,56 proc., podczas gdy rok temu było to 8,46 proc.

Większa sprzedaż dzięki epidemii

Łączne przychody Dino Polska wyniosły 2.220,4 mln zł wobec oczekiwanych 2.059 mln zł i były 42,3 proc. wyższe niż w I kwartale 2019 r. Wzrost sprzedaży like for like wyniósł w badanym okresie 20,3 proc. w ujęciu rocznym. W analogicznym okresie 2019 roku ten wzrost wynosił 5 proc.

Spółka podała, że w marcu na wysoką dynamikę przychodów wpłynęły wzmożone zakupy realizowane przez klientów Dino w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce. Świeże produkty, w tym mięso, wędliny i drób, odpowiadały za 40,2 proc. sprzedaży grupy w I kw. 2020 r., co oznacza wzrost o 1 pkt proc. rdr.

Koszt własny sprzedaży wzrósł o 42,4 proc. do 1.675,6 mln zł. Koszty sprzedaży i marketingu wzrosły o 38,4 proc., do 378,0 mln zł.

Wzrost kosztów wynikał ze wzrostu skali działalności i wzrostu sprzedaży LFL. Ponadto, spółka poniosła dodatkowe koszty związane z koniecznością dostosowania sieci sklepów i zaplecza logistycznego do sytuacji epidemiologicznej.

Nowe sklepy sieci Dino

W I kw. 2020 r. spółka zakończyła proces inwestycyjny dotyczący uruchomienia 39 sklepów. Do końca marca 2020 r. uruchomionych zostało 16 sklepów o łącznej powierzchni 6,3 tys. m kw., a otwarcie 23 marketów (o łącznej powierzchni 9,1 tys. m kw. ) zostało wstrzymane w związku z wydłużonym procesem uzyskiwania zgód na ich uruchomienie, co z kolei wynikało z ograniczeń w działaniach organów administracji państwowej. Oczekuje się, że sklepy te będą stopniowo otwierane w II kw. 2020 r.

Na koniec marca 2020 r. sieć liczyła 1.257 sklepów (sklepy otwarte i oczekujące na otwarcie), a ich powierzchnia sprzedaży wyniosła 487,1 tys. m kw.

Zarząd Dino ocenia, że na działalność grupy w kolejnych kwartałach tego roku będą miały wpływ: tempo otwierania nowych sklepów; zmiany w poziomie wydatków na konsumpcję; zwiększone koszty operacyjne wynikające z konieczności szybkiego dostosowywania działalności operacyjnej do sytuacji epidemiologicznej; dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych; zwiększanie efektywności działania spółki, osiąganie korzyści skali oraz optymalizacja kosztów operacyjnych, a także zwiększenie efektywności obsługi logistycznej sklepów (m.in. w związku malejącymi kosztami paliwa).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Newsletter SCF News | Retailnet.pl

Codziennie nowe informacje dla profesjonalistów rynku centrów handlowych.