PARTNERZY PORTALU

Grupa VRG: 53 tys. mkw. powierzchni sprzedaży na koniec listopada 2020

Spółka VRG S.A. poinformowała, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosły około 47,4 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 52 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2020 roku wyniosła około 722,3 mln zł i była niższa o około 20,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży detalicznej marek Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Bytom, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 28,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 57,3 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 423,4 mln zł i była niższa o około 26,3 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej marki W.Kruk

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 17,3 mln zł i były niższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2019 roku o około 40,4 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2020 roku w tym segmencie wyniosła około 276,9 mln zł i była niższa o około 8,4 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

VRG S.A. informuje, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2020 roku przez Grupę Kapitałową Spółki wyniosła około 49,3 proc. i była niższa od marży osiągniętej w listopadzie 2019 roku o około 3,3 pp. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2020 wyniosła około 48,6 proc. i była niższa o 3,1 pp. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Spółka informuje, że łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej Grupy Kapitałowej na koniec listopada 2020 roku wyniosła 53 tys. mkw. i była niższa o 2,4 proc. od powierzchni sprzedaży detalicznej w listopadzie 2019 roku.

Facebook
LinkedIn

Informacje partnerów portalu

Najemcy

bonarka-kruk
jubiler biżuteria
140 lokalizacji
W.Kruk jest najstarszą marką jubilerską w Polsce z historią blisko 180 lat. Aktualnie prowadzi sprzedaż w ok. 140 salonach firmowych…
Baza danych

Firmy

VRG S.A. to spółka powstała z połączenia Vistula Group ze spółką Bytom. Oficjalne przejęcie 100 proc. udziałów spółki Bytom przez…
Baza danych

Najnowsze informacje

Scroll to Top

Informacje

Projekty

Najemcy

Firmy

Informacje

Projekty

Typ obiektu

Liczba miejsc parkingowych

Liczba lokali

Status Inwestycji

Powierzchnia GLA w m2

Województwo

Najemcy

Typ sieci

Liczba wszystkich sklepów

Firmy

Typ firmy