[BADANIE] COVID-19 przyspieszył rozwój e-commerce wśród 55-60 latków

Badanie przeprowadzone dla Elavon wskazuje na rosnące zainteresowanie transakcjami internetowymi wśród osób w wieku 55-60 lat oraz wzrost wykorzystania elektronicznych form płatności, w tym kart płatniczych i metod zbliżeniowych, we wszystkich badanych grupach.

W badaniu przeprowadzonym przez Ipsos Mori na temat handlu elektronicznego i zwyczajów płatniczych wzięło udział 1093 respondentów z Polski. 32 proc. badanych w wieku 55-60 lat przyznało, że w czasie izolacji społecznej zwiększyli swoje wydatki w Internecie w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia „lockdown”. Dane pokazują również, że wydatki w sieci wzrosły we wszystkich grupach wiekowych, na co zasadniczy wpływ miała wzmożona aktywność internautów korzystających z e-sklepów ze swoich domów.

– W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, pandemia COVID-19 przyspieszyła cyfrową transformację płatności i znacząco zwiększyła wydatki konsumenckie w Internecie wśród niemal wszystkich regionów i grup wiekowych – w tym również wśród osób starszych. Zakupy online były bezpieczną i wygodną alternatywą dla stacjonarnych sklepów podczas wprowadzenia izolacji. Wyniki badań wskazują, że e-handel zjednał sobie wielu zwolenników, którzy nawet po zniesieniu ograniczeń chętnie będą korzystać z tej formy zakupów. To dobra okazja dla firm, aby wzmocnić swoją pozycję oraz wprowadzić udogodnienia, które przyciągną też nowych kupujących, w różnym wieku. Przedsiębiorstwa, które ułatwią konsumentom zakupy i dokonywanie płatności, będą w stanie zmaksymalizować potencjał przychodów i zwiększyć lojalność obecnych i przyszłych klientów – komentuje wyniki badań  Rafał Gołębiewski, Head of SME & Bank Aliance Europe.  

Preferowane metody płatnicze

Badanie wskazuje, że aż 60 proc. ankietowanych Polaków będzie chętniej wybierać płatności bezdotykowe oraz kartą jako preferowane metody dokonywania transakcji podczas tradycyjnych zakupów w sklepie. Z kolei dane Narodowego Banku Polskiego z marca br. pokazały, że w tym roku wykorzystanie płatności zbliżeniowych osiągnęło rekordowy poziom – stanowiły one 91 proc. wszystkich transakcji bezgotówkowych.

Jak wynika z tegorocznego badania, w Polsce najmniej skłonne do korzystania z gotówki są osoby w wieku 45-54 lata. Zaledwie 7 proc. z nich przyznaje, że chce płacić fizycznymi pieniędzmi. Najbardziej skłonni do płatności gotówkowych są z kolei 25-34-latkowie. 13 proc. badanych z tej grupy wiekowej deklaruje, że płaci gotówką. Mimo to, są oni niemal trzykrotnie bardziej chętnie nastawieni na korzystanie z kart płatniczych i zbliżeniowych form płatności.

Europejskie trendy

W całej Polsce preferencje dotyczące transakcji zbliżeniowych lub kartami różnią się w zależności od regionu. Najchętniej z tej metody korzystają mieszkańcy woj. lubuskiego, gdzie 76 proc. badanych preferuje płatności bezgotówkowe. Z kolei najmniejszą popularnością cieszą się one w woj. podlaskim (41 proc.).

Podobna tendencja wzrostowa w zakresie popularności e-handlu i transakcji bezgotówkowych dostrzegana jest także w innych częściach Europy. Blisko połowa respondentów (52 proc.) w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (49 proc.) zwiększyła swoje wydatki online od początku pandemii. W Niemczech jest to jedna trzecia społeczeństwa (32 proc.). Respondenci we wszystkich grupach wiekowych przyznają, że są skłonni do aktywniejszego korzystania z transakcji bezgotówkowych. Deklaruje tak 68 proc. badanych w Wielkiej Brytanii, 60 proc. w Irlandii i 34 proc. w Niemczech.