Rosną przychody Esotiq & Henderson

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w lutym 2019 r. przez Grupę Kapitałową Esotiq & Henderson S.A. wyniosły około 14 mln